اثرات ضد ویروسی شربت سیکلوتاید

اثرات ضد ویروسی شربت سیکلوتاید

 

آلودگی های ویروسی امروزه یکی از عوامل مرگ و میر در سراسر جهان محسوب می شوند. ویروس ها چرخه ی زندگی خود را از طریق اتصال و یا نفوذ به درون یاخته های زنده و سپس تقسیم و تکثیر ژنوم خود  آغاز می کنند. ویروس های RNA داری مانند ویروس آنفولانزا، HCV و HIV از جمله ویروس هایی هستند که به علت تنوع و تغییرات ژنتیکی مورد توجه پژوهشگران برای تولید و بهبود واکسن های مختلف هستند. بسیاری از گیاهان دارویی برای بررسی اثرات ضد ویروسی مورد آزمون قرار گرفته اند. ویروس ایدز یکی از انواع ویروس هایی است که سالیانه سبب مرگ و میر بسیاری در سراسر جهان شده است. در حال حاضر به علت تنوع زیاد این ویروس واکسن ایده آلی که بتواند از ابتلا به این بیماری جلوگیری کند در دسترس جهانی نیست. تحقیقات نشان داده اند که سیکلوتاید ها می توانند از سلول ها در برابر عفونت ویروس ایدز جلوگیری کنند. گروهی از پژوهشگران انواعی از سیکلوتاید ها همچون سیکلوویولاسین های O13، O14 و O24 را با استفاده از روش RP-HPLC از عصاره ی بنفشه ی معطر استخراج کرده و نشان دادند که این ترکیبات پپتیدی اثر سمی ناشی از عفونت با ویروس HIV-1 را در سلول های T-lymphoblast مهار می کند. همچنین ثابت شد که سیکلوویولاسین های نامبرده به علت داشتن سطح هیدروفوب و نیز باردار وارد برهم کنش با غشای ویروس شده و اثر همولاتیک و نیز Anti-HIV خود را اعمال می کنند.

 

مکانیزم تخریب ویروس به وسیله ی سیکلوتاید


هیچ نظری ثبت نشده است

ارسال نظرات