سیکلوتاید

سیکلوتاید

تا حدود نيم قرن پـيش گياهـان يكـي از اساسي­ ترين منابع توليد دارو بودند و پس از آن با پيشرفت شيمي آلي و تلاش در جهـت سـنتز مولكول هـاي پيچيـده دارويي، بيشتر مواد دارويي به طور مصنوعي تهيـه گرديـد، اما در چند دهه اخير با مشـاهده اثـرات جـانبي داروهـاي ساخت بشر، نهضت بازگشت به مصـرف گياهـان دارويـي و داروهای گیاهی و طبیعی كـه به دست فراموشـي سـپرده شـده بـود، دوبـاره فعـال شـد. به طوريكه قرن بيست و يكم را مي­تـوان قـرن اسـتفاده و مطالعه فرآورده ­های طبیعی نام نهاد. 

شربت سیکلوتاید اکسیری است از دامان طبیعت که از عصاره ی گیاه بنفشه ی معطر با نام علمی Viola Odorata بدست آمده است. اثرات درمانی متعدد ترکیبات موجود در شربت سیکلوتاید همچون ترکیبات آلکالوئیدی، گلیکوزیدی، ساپونینی، تاننی، کومارینی، فنولی، و نیز متیل سالیسیلات، ویتامین C و غیره از طریق پژوهش های گسترده در طول سالیان متمادی به اثبات رسیده است. ترکیبات این گیاه به ویژه ترکیباتی همچون خانواده­ی سیکلوتایدها، فنول ها و دارای اثرات ضد سرطان و ضد التهاب هستند. مهمترین ترکیب درمانی موجود در گیاه بنفشه، پپتید گیاهی موسوم به سیکلوتاید (Cyclotide) می ­باشد. ساختار منحصر به فرد سیکلوتایدها، سنتز شیمیایی آنها را با مشکل مواجه می­کند؛ به طوریکه تا این زمان، روش مورد استفاده برای دستیابی گسترده به سیکلوتایدها در مقادیر فراوان، استخراج از ماده گیاهی است.

 

اثرات کلی شربت سیکلوتاید:

  • اثرات ضد سرطان
  • اثرات ضد التهابی و محافظت از کبد
  • اثرات ضد میکروبی
  • اثرات آرام بخشی
  • و غیره

 

 


هیچ نظری ثبت نشده است

ارسال نظرات